Dieren Voor Vermaak

A bear rides a bicycle

Circus

Een leuk uitje naar het circus? Helaas niet voor de dieren. Dieren worden gebruikt om het publiek te vermaken. Het dagje valt dan ook in het niet bij het ellendige leven dat de dieren doormaken. Lange vervoerstijden, trainingen met geweld, onnatuurlijke omstandigheden en krappe kooien maken deel uit van deze lijdensweg. Sommige dieren zijn op jonge leeftijd in het wild gevangen, anderen zijn in gevangenschap geboren.

Het instinct blijft echter, wat in beide gevallen veel stress kan opleveren. Circussen beweren vaak dat er tussen mens en dier bij dressuur en tijdens de voorstelling wederzijds respect bestaat. Helaas voor de dieren is dat in de realiteit vrijwel nooit zo. Enkele van de meest voorkomende trainingsmethoden zijn: het gebruik van elektrische stokken, het onthouden van voedsel/water als het dier niet doet wat verlangd wordt, of het slaan van de dieren met o.a. een zweep of stok. Bij olifanten wordt vaak gebruik gemaakt van een olifantenhaak. Dit is een stok met een haak aan het uiteinde waarmee in de zachte delen van de huid van de olifant wordt geslagen.

Ook lijden amusementsdieren bovenmatig aan stress. Dit merk je aan ‘stereotype gedrag’ en is zichtbaar aan het steeds maar heen en weer lopen van kat- en hondachtigen langs de hekken van de kooien en het heen en weer schudden van de hoofden van olifanten. Bij zeedieren is het constant rondjes zwemmen een bekend verschijnsel. Dit geeft ook maar weer aan dat dieren niet in het circus horen!

Omdat circussen veel rondtrekken, zijn de dieren vaak lang onderweg. Lange vervoerstijden in krappe transportkooitjes zijn niet ongebruikelijk. Maar al te vaak zijn de transportkooien zo klein dat het dier zich niet eens om kan draaien. Ook dit levert veel stress op. Het komt bovendien regelmatig voor dat het publiek in de buurt van de (wilde) dieren kan komen. Hierdoor vinden vaak ongelukken plaats waarbij het niet ongewoon is dat mensen (zowel medewerkers als bezoekers) gewond raken of zelfs de dood vinden. Een van de veel gebruikte argumenten is dat een circus zonder dieren geen echt circus is. Vroeger was dit misschien zo – hoewel de eerste circussen niet eens dieren hadden – maar in de huidige maatschappij bloeien de circussen zonder dieren overal op.

Dierentuinen

In dierentuinen worden dieren opgesloten om bekeken te worden. Dierentuinen gebruiken vaak het excuus dat zo soorten in stand gehouden worden, maar de werkelijkheid is dat dierenleed voor mensleijk vermaak in stand wordt gehouden. Als je bedreigde diersoorten in stand wil houden, moet je iets doen aan die bedreiging.

Ook de educatieve waarde van dierentuinen wordt vaak genoemd. Maar wat voor beeld krijgen mensen van een dier in een hok, volledig buiten zijn natuurlijke habitat. Een natuurfilm is veel leerzamer en realistischer.